BENZOIC ACID

เบนโซอิค แอซิด


 

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม

 

 

SPECIFICATION 

 

ประโยชน์ด้านต่างๆ

ทางเภสัชกรรม

-

ทางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

-

ทางอาหาร

สารกันบูดที่ปรากฎตามธรรมชาติในอาหาร
ใช้ในอาหารกรด เช่น เครื่องดื่มอัดแก๊ส น้ำผลไม้
และ ผักดอง
กำหนดให้ใช้ได้ ไม่เกิน
1,000 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

 

อุตสาหกรรมหนัก

-

Benzoic acid ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481 : เบนโซอิคแอซิด เบนซออิค แอซิด แบนโซอิค เบนโซอิก เบนซออิก


กลับหน้ารายการสินค้า
back to product page

Carnauba Wax Brazil ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ คานูบ้า แวกซ์ คารเนาวบ้า แวกซ์ carnuba wax Keyword:Camphor Powder: Weitou Brand: Greenpine Brand: ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : การบูร ตรา ตุ๊กตา / การบูร ตราต้นสน แคมเฟอร์ พาวเดอร์ แคมเพอร์พาวเดอร์ Calcium Chloride ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ แคลเซียมคลอไรด์ เกลือแคลเซียมคลอไรด์ สารทำให้ผลไม้กรอบ สารทำให้ผลไม้มีเนื้อสัมพัสแข็ง Calcium Carbonate ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ แคลเซียม คาร์บอเนต ผงแคลเซียม ทำยาเม็ด แคลเซียม อาหารเสริม แคลเซียมใช้ในอาหารสัตว์ Calamine Powder: ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : คาลาไมน์ คาราไมลด์ คาราไมน์ แก้คัน แก้ผดผื่น คาลาไม พาวเดอร์ แป้งคาราไมน์ คาราไมน์ คาราไมล์ พาวเดอร์ แป้งกันผดผื่น จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ CAB O SIL : CABOT BRAND: ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481 -5 : cabosil aerosil แคปโอซิล คับโอซิล แคป โอ ซิล แคบโอซิ้ว แคบโอซิล สารให้ความลื่น สารเพิ่มการไหลตัว สารป้องกันการเกาะกันเป็นก้อน Cassia Oil ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ แคเชียออย แคชเชีย ออย น้ำมันอบเชย น้ำมันอบเชยจีน Cassia Essential oil Castor Oil ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ น้ำมันละหุ่ง อาจเรียกว่า Ricinus oil cetyl alcohol ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ : ซิทิ้ว แอลกฮอลล์ ซิททิ้ว สิทิ้ว แอลฮอล สารเพิ่มความชุ่มชื้นในเนื้อครีม Cinnamon Oil ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ cinnamon bark essential oil , น้ำมันหอมระเหยเปลือกอบเชย น้ำมันอบเชยเทศ (Cinnamon Oil) [น้ำมันหอมระเหยแท้ 100%] Citric Acid Anhydrous ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ : กรด ซิตริก แอซิด กรดซิตริค แอนไฮดรัส กรดมะนาว สารให้ความเปรี้ยว กรดมะนาว แอนไฮดรัส กรดมะนาว ซิตริก แอซิด Citric Acid Monohydrate ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ : กรด ซิตริก แอซิด กรดซิตริค แอนไฮดรัส กรดมะนาว สารให้ความเปรี้ยว กรดมะนาว แอนไฮดรัส กรดมะนาว ซิตริก แอซิด Citric acid monohydrate กรดซิตริก กรดมะนาว ซิตริก แอซิด โมโนไฮเดรต Clove OIl ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ น้ำมันกานพลูเป็นน้ำมันหอมระเหยชนิดหนึ่งที่สกัดจาก ดอกตูมแห้งและใบของต้นกานพลู(Syzygium aromaticum กยาสลบที่ทำจากน้ำมันการพลู(Clove Oil) [กานพลู] น้ำมันกานพลู Clove Essential Oil) (Clove oil ) ใช้สำหรับสงบปลา และใช้สำหรับ เคลื่อoนย้ายปลามังกร Corn Starch ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ แป้งข้าวโพด สำหรับใช้ในการผลิตยา หรือ ในงานที่เน้นเรื่องป้องกันเชื้อรา คอร์น สตารช คอนสราช คอนสตราช คอร์น สตาร์ช แป้งข้าวโพด pharmaceutical grade BP USP เกรด ยา เกรดเภสัชกรรม ให้ยาเม็ดตอกไม่แตก ใช้เป็นกาว Dextrose Anhydrous ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ Dextrose anhydrous ( Injection grade). เด็กโตรสแอนไฮดรัส : ใช้เป็น สารให้พลังงานในน้ำเกลือ มีอีกชื่อหนึ่ง. ว่าGlucose anhydrous. Dextrose Dextrose Anhydrous เป็นเกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา และ ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากประเทศ สหรัฐอเมริกา เด็กโตรส เดกโตส แอนไฮดรัส เด็กโตส แอนไฮดรัส Dextrose Monohydrate ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ เดกโตรส โมโนไฮเดรท เด็กโตส เด็กโตรส เดกโตรส โมโนไฮเดรต น้ำตาลกลูโคส สารให้ความหวาน เด็กโตรส โมโนไฮเดรต Dextrose monohydrate มีกี่ grade Dicalcium Phosphate ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ ไดแคลเซียม ฟอสเฟตผงขัดฟัน ไดแคลเซียมฟอสเฟต ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ทำจากหิน และปราศจากธาตุฟลูออรีน สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อ เสริมแคลเซียม Eucalyptus Oil ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ Eucalyptus essential oil ยูคาลิปตัส ออย น้ำมันหอมระเหย ยูคาลิปตัส Eugenol ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ น้ำมันที่ไม่มีสีจากต้นกานพลู ยูเจนอล สารล่อแมลงวันทอง ( methyl eugenol ยูจีนอล (eugenol) ปัจจุบันนำมาใช้ทางทันตกรรม และใช้แก้ปวดฟัน Gelatin Nitta Japan ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ เจลาติน นิตตะ ญี่ปุ่น เจลาทิน ผงวุ้น GMS / Glyceryl mono stearate ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ : จีเอ็มเอส กรีเซอริล โมโน สเตียเรท IPA / Iso Propyl Alcohol ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ ไอพีเอ ไอ.พี.เอ ไอโสโพรพิ้ว แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกออล์เช็ดแผล ทำความสะอาดแผล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ IPM ISO PROPYL MYRISTATE ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ ไอพีเอ็ม / ไอโซโปรปิลมายริสเตท IPM (Isopropyl Myristate). เป็นสารเคมีที่ใช้กันมากในวงการเครื่องสำอาง กับคุณสมบัติในการเคลือบผิวเพื่อเก็บรักษาความชุ่มชื้น Iso Propyl Myristate (IPM) (ไอโซ โพรพิล ไมริสเตท) Kaolin Light, China Clay (Stockalite) ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ เคโอลิน ตรา ไอเมอรี่ Kaolin China Clay Stockalite Imerys Performance Minerals ไชน่าเคลย์ ดินเกาลิน ดินเคโอลิน Glycerine ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ กรีเซอรีน Glycerol phamarcuetical grade Lanolin Anhydrous ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ ลาโนลิน น้ำมันแกะ น้ำมันจากขนแกะ ลาโนลินเป็นที่รู้จักกันในนามของ ขี้ผึ้งขนแกะ ครีมรกแกะ ครีมขนแกะ ครีมรกแกะออสเตรเลีย Liquid Glucose ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ ลิควิด กลูโคส / แบะแซ / กลูโคสเหลว / น้ำเชื่อมกลูโคส น้ำเชื่อมกลูโคส (glucose syrup) อาจเรียกว่า กลูโคสไซรับ หรือ แปะแซ เป็น สารให้ความหวาน Magnesium Carbonate KONOSHIMA CHEMICAL BRAND Japan ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ แมกนีเซียม คาร์บอเนต Magnesium Stearate Faci Brand ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ แมกนีเซียม สเตียเรท แป้งลื่น ฟาซิ Malic Acid Fuso Brand Japan ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อมาหลิก แอซิด มาลิก แอซิด หมาหลิก แอซิด ฟูโซ่ กรด แอปเปิ้ล รสแอปเปิ้ล malic acid โดยใช้เพื่อควบคุมความหวาน แต่งรสและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์. Menthol Crystal ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ เมนทอล คริสตัล เมนทอล คริสตอล เกร็ดสะระแหน่ ตราหมีขาว Polar Bear Brand สารให้ความเย็น Methanol ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ เมทานอล methanol เมทิลแอลกอฮอล์ methyl alcoholนิยมใช้เป็นตัวทำละลาย ใช้เป็นเชื้อเพลิง Methyl Paraben UENO Brand Japan ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ เมธิว พาราเบน เมททิว พาราเน เมททิ้ว พาราเบน เมดธิ้ว พาราเบน เมทธิ้ว พาราเบน สารต่อต้านจุลินทรีย์ สารต้านยีสต์ สารต้านเชื้อยีสต์ Methyl Salicylate ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ เมธิ้ว ซาลิไซเลท เมททิ้ว ซาลิไซเลท เมทธิ้ว ซาลิไซเลท น้ำมันระกำ ซาลิไซลิก แอซิด เมทิล เอสเตอร์ oil of wintergreen salicylic acid methyl ester ออย ออฟ วินเทอร์กรีน Olive OIl น้ำมันมะกอก ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อแชมพูน้ำมันมะกอก น้ำมันหมักผม หรือ น้ำมันนวดร่างกายได้เช่นกัน น้ำมันสลัด Paracera M Wax ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ พาราเซร่า เอ็ม พาราเซลา เอ็ม Paraffin Wax Jasmine brand ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ พาราฟิน แวกซ์ ไขเทียน ไขผึ้ง PEG 1450 Polyethylene Glycol1450 Dow Chemicals : ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ พีอีจี 1450 โพลีเอททีลีน ไกลคอล สารเนื้อครีม PEG 3350 Polyethylene Glycol3350 Dow Chemicals ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ : พีอีจี 3350 โพลีเอททีลีน ไกลคอล สารเนื้อครีม PEG 4000 Polyethylene Glycol 4000 Dow Chemicals ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ : พีอีจี 4000 โพลีเอททีลีน ไกลคอล สารเนื้อครีม PEG 6000 Polyethylene Glycol 6000 BASF GERMANY ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ: พีอีจี 6000 โพลีเอททีลีน ไกลคอล 6000 BASF สารเนื้อครีม Propyl Paraben UENO BRAND Japan ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ โพรพิ้ว พาราเบน สารต้านเชื้อรา สารต้านยีสต์ สารต้านจุลินทรีย์ โปรพิ้ว พาราเบน ญี่ปุ่น อูเอโน อูอีโนะ Propylene Glycol PG MPG ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ โพรพีลีน ไกลคอล โปรปีลีนไกลคล โปรปีลิน ไกคอล พีจี เอ็มพีจี Propylene Glycol Adeka Japan ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ โพรพีลีนไกลคอล โพรพีลีน ไกลคอล ป๊อปปีลีน ไกลคอล พีจี เอ้มพีจีน pg mpg adeka japan สารละลายในเฟเวรอ์ สารเจือจางเฟเวอร์ Peppermint Oil ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ แปปเปอร์มินต์ ออย เปปเปอร์มินต์ ออย ตรา หญิงชมจันทร์ สกัดจากใบสดของ peppermint peppermint essential oil , น้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มิ้นท์ Peppermint Oil Nagaoka Brand Japan ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ เปปเปอร์มินต์ ตรา นากาโอกะ แปปเปอร์มินต์ ออย เปปเปอร์มินต์ ออย ตรา หญิงชมจันทร์ สกัดจากใบสดของ peppermint peppermint essential oil , น้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มิ้นท์ Pine Oil ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ ไพน์ ออย น้ำมันสน Salicylic acid ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ ซาลิซัยลิคแอสิด หรือ กรดซาลิซัยลิค บีเอชเอ BHA Beta hydroxy acid Sodium Benzoate ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : โซเดียม เบนโซเอต สารกันเสีย ยากันบุด สารกันบูด Sodium Benzoate PuroxS Emeral Performance Netherland Holland Saguanchai Chemicals Thailand ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : โซเดียม เบนโซเอท ซอเดียม แบนโซเอท เพียวร๊อค เอส เพียวร็อกเอส เนเธอแลนด์ ฮอนแลนด์ Sodium Bicarbonate ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : โซเดียม ไบคาร์บอเนต ผงฟู เบคกิ้งโซดา Sodium Bicarbonate TATA Brand England ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : โซเดียม ไบคาร์บอเนต เบคกิ้งโซดา ผงฟูรุ่นแตกตัวเร็วพิเศษ Sodium Chloride New Zealand Dominion Salt ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : เกลือทะเลนิวซีแลนด์ สำหรับทำยาฉีด และ ทำน้ำเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเล เกลือนำเข้าจากประเทศ นิวซีแลนด์ เกลือบริสุทธิ์ เกลือบริสุทธิ์สูงพิเศษจากทะเลนิวซีแลนด์ Sodium Citrate ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : โซเดียมซิเตรท โซเดียม ซิเตท Sodium Lauryl Sulfate ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : SLS โซเดียม รอรี่ ซัลเฟท โซเดียม ลอรี้ว ซัลเฟรท โซเดียม ลอลี่ ซัดเฟต Sodium Metabisulfite Germany BASF ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : โซเดียมเมตต้าไบซัลไฟท์ โซเดียมเมตตาไบซัลไฟท์ (Sodium metabisulfite หรือ อาจเขีนน Sodium metabisulphite Sodium metabisulfite มักเติมในตำรับยาเพื่อเป็นใช้สารกันบูด และต้านอนุมูลอิสระ SODIUM PYROSULPHITE โซเดียมเมตตาไบซัลไฟท์ โทร 02 682 9481-5 : โซเดียม โปรปิโอเนต โซเดียมโพรพิโอเนต สารกันรา สารกันหืน ยากันหืน ยาป้องกันรา Sorbitol ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : ซอร์บิทอล ซอบิทอล ซอบิตอล ซอร์บิตอล Sodium Saccharin ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : โซเดียม ซักการิน ซัคคาริน ซัคกาลิน ดีน้ำตาล ขัณฑสกร สารให้ความหวาน ซักกาลีน Spearmint Oil ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : สเปียมินต์ ออย สเปียมินท์ ออย น้ำมันหอมระเหย สเปียมิ้น spearmint Essential Oil น้ำมันสกัดมินต์ Mint OilStearyl Alcohol ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : สเตียริ้ว แอลกฮอลล์ สเตียลิ้ว แอลกฮอล์ ทำให้เปลี่ยนสถานะเป็นโฟม หรือใช้เป็นสารเพิ่มความหนืด Talcum Powder TALC powder ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ แป้งทัลคัม แป้งฝุ่น แป้งโรยตัว Vaseline ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ Petroleum Jelly Petrolium Jelly วาสลิน วาสลีน ปีโตรเรียม เจลลี่ ปิโตเลี่ยม เจลลี่ ปิโตรเลียมเจล White Protopet 1s petrolatum sonneborn ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ vaseline white petroleum jelly white วาสลิน วาสลีน ไวท์ โปรโทเพท white Oil ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ น้ำมันขาว น้ำมันแก้ว น้ำมันจักร KAYDOL SONNEBORN white mineral oil ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ white oil เคดอล ไวท์ออย ไวท์มิเนอรั ออย น้ำมันแก้ว น้ำมันขาว Zinc Oxide 99 75 ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ ซิงค์ออกไซด์ SUPER PURITY Fukuoka qingdao Zinc Stearate ผู้นำเข้า ติดต่อ สงวนชัยเคมี โทร 02 682 9481-5 : จำหน่าย ขาย ผู้นำเข้า ซื้อ หาซื้อ ซิงค์ สเตียเรท ซิง เสียเรท ซิงค์ สเตียเลท FLAVORS POWDER กลิ่นผสมอาหารชนิดแป้งA.Cream Powderกลิ่นน้ำเขียวLime Powderกลิ่นมะนาวไทยAlmond Powder กลิ่นแอลมอล Lychee Powder กลิ่นลิ้นจี่ Amyl Powder กลิ่นนมแมว Melon Powder กลิ่นเมลอน Apple Powder กลิ่นแอปเปิ้ล Milk Powder กลิ่นนม Apricot Powder กลิ่นบ๊วย Orange Powder กลิ่นส้ม Banana Powder กลิ่นกล้วย Orange(Sweet)Powder กลิ่นส้มหวาน Blueberry Powder กลิ่นบลูเบอรี่ Pandan Powder กลิ่นใบเตย Cherry Powder กลิ่นเชอรี่ Peach Powder กลิ่นพีช Coffee Powder กลิ่นกาแฟ Pearade Powder กลิ่นเพียเรต Citronella Powder กลิ่นตะไคร้ Pineapple Powder กลิ่นสัปปะรด Fruity Powder กลิ่นผลไม้รวม Raspberry Powder กลิ่นราชเบอรี่ Grape Powder กลิ่นองุ่น Red soda Powder กลิ่นน้ำแดง Guava Powderกลิ่นฝรั่งSalacider Powderกลิ่นสละไซเดอร์Honey Powderกลิ่นน้ำผึ้งSpearmint Powderกลิ่นสเปียรมินต์Green Tea Powderกลิ่นชาเขียวTamarind Powderกลิ่นมะขามJasmine Powderกลิ่นมะลิStrawberry Powderกลิ่นสตอเบอรี่Lemon Powderกลิ่นมะนาวVanilla Powderกลิ่นวนิลา Benzoic acid กรดเบนโซอิก เกลือเบนโซเอต สารกันบูด เบนโซอิก เบน โซ อิก ราคา บริษัท ผู้ ผลิต สาร กัน บูด ของ อาหาร benzoic acid ซื้อ โรงงาน ที่ การ ผลิต กรด เบน โซ อิก benzoic acid วัตถุดิบเคมี Benzoic acid วัตถุดิบ เคมี Benzoic acid ขาย Benzoic acid ร้านขาย Benzoic acid ร้านขาย เคมี Benzoic acid ร้านขายเคมี Benzoic acid ราคา Benzoic acid บริษัท ขาย Benzoic acid บริษัทขาย Benzoic acid แหล่งขาย Benzoic acid ผู้นำเข้าขาย Benzoic acid ส่ง Benzoic acid ขายส่ง Benzoic acid ขาย ส่ง Benzoic acid โรงงานผลิต Benzoic acid โรงาน ผลิต Benzoic acid โรงงานจำหน่าย Benzoic acid โรงงาน จำหน่าย Benzoic acid ศูนย์รวม Benzoic acid หาซื้อ Benzoic acid โรงงาน Benzoic acid ผู้นำเข้า Benzoic acid นำเข้า Benzoic acid ผู้จัดจำหน่าย Benzoic acid แหล่งขาย Benzoic acid ซื้อที่ไหน Benzoic acid วัตถุดิบ Benzoic acid บริษัทนำเข้า Benzoic acid บริษัทขาย Benzoic acid บริษัท นำเข้า Benzoic acid บริษัท ไหน ขาย Benzoic acid อยากได้ Benzoic acid ช่วยแนะนำ ที่ซื้อ Benzoic acid แนะนำ ที่ซื้อ Benzoic acid แนะนำที่ซื้อ Benzoic acid ที่ไหนขาย Benzoic acid ที่ไหน ขาย Benzoic acid ที่ไหน จำหน่าย Benzoic acid ที่ไหนจำหน่าย Benzoic acid ผู้ผลิต Benzoic acid เคมี Benzoic acid สำหรับอุตสหากรรม Benzoic acid Importer Benzoic acid Seller Benzoic acid Distributor Benzoic acid Importer Thailand Benzoic acid Importer Bangkok Benzoic acid Distributor Thailand Benzoic acid Distributor Bangkok Benzoic acid Seller Thailand Benzoic acid Seller Bangkok Benzoic acid Buy Thailand Benzoic acid Buy Benzoic acid Buy Bangkok Benzoic acid Sell Thailand Benzoic acid Sell Bangkok Benzoic acid Sell Benzoic acid Manufacturer Thailand Benzoic acid Manufacturer Bangkok Benzoic acid Manufacturer Benzoic acid Factory Benzoic acid Factory Thailand Benzoic acid Factory Bangkok Benzoic acid Business Benzoic acid Business Thailand Benzoic acid Business Bangkok Benzoic acid วัตถุดิบ กรดเบนโซอิก วัตถุดิบเคมี กรดเบนโซอิก วัตถุดิบ เคมี กรดเบนโซอิก ขาย กรดเบนโซอิก ร้านขาย กรดเบนโซอิก ร้านขาย เคมี กรดเบนโซอิก ร้านขายเคมี กรดเบนโซอิก ราคา กรดเบนโซอิก บริษัท ขาย กรดเบนโซอิก บริษัทขาย กรดเบนโซอิก แหล่งขาย กรดเบนโซอิก ผู้นำเข้าขาย กรดเบนโซอิก ส่ง กรดเบนโซอิก ขายส่ง กรดเบนโซอิก ขาย ส่ง กรดเบนโซอิก โรงงานผลิต กรดเบนโซอิก โรงาน ผลิต กรดเบนโซอิก โรงงานจำหน่าย กรดเบนโซอิก โรงงาน จำหน่าย กรดเบนโซอิก ศูนย์รวม กรดเบนโซอิก หาซื้อ กรดเบนโซอิก โรงงาน กรดเบนโซอิก ผู้นำเข้า กรดเบนโซอิก นำเข้า กรดเบนโซอิก ผู้จัดจำหน่าย กรดเบนโซอิก แหล่งขาย กรดเบนโซอิก ซื้อที่ไหน กรดเบนโซอิก วัตถุดิบ กรดเบนโซอิก บริษัทนำเข้า กรดเบนโซอิก บริษัทขาย กรดเบนโซอิก บริษัท นำเข้า กรดเบนโซอิก บริษัท ไหน ขาย กรดเบนโซอิก อยากได้ กรดเบนโซอิก ช่วยแนะนำ ที่ซื้อ กรดเบนโซอิก แนะนำ ที่ซื้อ กรดเบนโซอิก แนะนำที่ซื้อ กรดเบนโซอิก ที่ไหนขาย กรดเบนโซอิก ที่ไหน ขาย กรดเบนโซอิก ที่ไหน จำหน่าย กรดเบนโซอิก ที่ไหนจำหน่าย กรดเบนโซอิก ผู้ผลิต กรดเบนโซอิก เคมี กรดเบนโซอิก สำหรับอุตสหากรรม กรดเบนโซอิก Importer กรดเบนโซอิก Seller กรดเบนโซอิก Distributor กรดเบนโซอิก Importer Thailand กรดเบนโซอิก Importer Bangkok กรดเบนโซอิก Distributor Thailand กรดเบนโซอิก Distributor Bangkok กรดเบนโซอิก Seller Thailand กรดเบนโซอิก Seller Bangkok กรดเบนโซอิก Buy Thailand กรดเบนโซอิก Buy กรดเบนโซอิก Buy Bangkok กรดเบนโซอิก Sell Thailand กรดเบนโซอิก Sell Bangkok กรดเบนโซอิก Sell กรดเบนโซอิก Manufacturer Thailand กรดเบนโซอิก Manufacturer Bangkok กรดเบนโซอิก Manufacturer กรดเบนโซอิก Factory กรดเบนโซอิก Factory Thailand กรดเบนโซอิก Factory Bangkok กรดเบนโซอิก Business กรดเบนโซอิก Business Thailand กรดเบนโซอิก Business Bangkok กรดเบนโซอิก วัตถุดิบ เกลือเบนโซเอต วัตถุดิบเคมี เกลือเบนโซเอต วัตถุดิบ เคมี เกลือเบนโซเอต ขาย เกลือเบนโซเอต ร้านขาย เกลือเบนโซเอต ร้านขาย เคมี เกลือเบนโซเอต ร้านขายเคมี เกลือเบนโซเอต ราคา เกลือเบนโซเอต บริษัท ขาย เกลือเบนโซเอต บริษัทขาย เกลือเบนโซเอต แหล่งขาย เกลือเบนโซเอต ผู้นำเข้าขาย เกลือเบนโซเอต ส่ง เกลือเบนโซเอต ขายส่ง เกลือเบนโซเอต ขาย ส่ง เกลือเบนโซเอต โรงงานผลิต เกลือเบนโซเอต โรงาน ผลิต เกลือเบนโซเอต โรงงานจำหน่าย เกลือเบนโซเอต โรงงาน จำหน่าย เกลือเบนโซเอต ศูนย์รวม เกลือเบนโซเอต หาซื้อ เกลือเบนโซเอต โรงงาน เกลือเบนโซเอต ผู้นำเข้า เกลือเบนโซเอต นำเข้า เกลือเบนโซเอต ผู้จัดจำหน่าย เกลือเบนโซเอต แหล่งขาย เกลือเบนโซเอต ซื้อที่ไหน เกลือเบนโซเอต วัตถุดิบ เกลือเบนโซเอต บริษัทนำเข้า เกลือเบนโซเอต บริษัทขาย เกลือเบนโซเอต บริษัท นำเข้า เกลือเบนโซเอต บริษัท ไหน ขาย เกลือเบนโซเอต อยากได้ เกลือเบนโซเอต ช่วยแนะนำ ที่ซื้อ เกลือเบนโซเอต แนะนำ ที่ซื้อ เกลือเบนโซเอต แนะนำที่ซื้อ เกลือเบนโซเอต ที่ไหนขาย เกลือเบนโซเอต ที่ไหน ขาย เกลือเบนโซเอต ที่ไหน จำหน่าย เกลือเบนโซเอต ที่ไหนจำหน่าย เกลือเบนโซเอต ผู้ผลิต เกลือเบนโซเอต เคมี เกลือเบนโซเอต สำหรับอุตสหากรรม เกลือเบนโซเอต Importer เกลือเบนโซเอต Seller เกลือเบนโซเอต Distributor เกลือเบนโซเอต Importer Thailand เกลือเบนโซเอต Importer Bangkok เกลือเบนโซเอต Distributor Thailand เกลือเบนโซเอต Distributor Bangkok เกลือเบนโซเอต Seller Thailand เกลือเบนโซเอต Seller Bangkok เกลือเบนโซเอต Buy Thailand เกลือเบนโซเอต Buy เกลือเบนโซเอต Buy Bangkok เกลือเบนโซเอต Sell Thailand เกลือเบนโซเอต Sell Bangkok เกลือเบนโซเอต Sell เกลือเบนโซเอต Manufacturer Thailand เกลือเบนโซเอต Manufacturer Bangkok เกลือเบนโซเอต Manufacturer เกลือเบนโซเอต Factory เกลือเบนโซเอต Factory Thailand เกลือเบนโซเอต Factory Bangkok เกลือเบนโซเอต Business เกลือเบนโซเอต Business Thailand เกลือเบนโซเอต Business Bangkok เกลือเบนโซเอต วัตถุดิบ สารกันบูด วัตถุดิบเคมี สารกันบูด วัตถุดิบ เคมี สารกันบูด ขาย สารกันบูด ร้านขาย สารกันบูด ร้านขาย เคมี สารกันบูด ร้านขายเคมี สารกันบูด ราคา สารกันบูด บริษัท ขาย สารกันบูด บริษัทขาย สารกันบูด แหล่งขาย สารกันบูด ผู้นำเข้าขาย สารกันบูด ส่ง สารกันบูด ขายส่ง สารกันบูด ขาย ส่ง สารกันบูด โรงงานผลิต สารกันบูด โรงาน ผลิต สารกันบูด โรงงานจำหน่าย สารกันบูด โรงงาน จำหน่าย สารกันบูด ศูนย์รวม สารกันบูด หาซื้อ สารกันบูด ผู้นำเข้า สารกันบูด นำเข้า สารกันบูด โรงงาน สารกันบูด ผู้จัดจำหน่าย สารกันบูด แหล่งขาย สารกันบูด ซื้อที่ไหน สารกันบูด วัตถุดิบ สารกันบูด บริษัทนำเข้า สารกันบูด บริษัทขาย สารกันบูด บริษัท นำเข้า สารกันบูด บริษัท ไหน ขาย สารกันบูด อยากได้ สารกันบูด ช่วยแนะนำ ที่ซื้อ สารกันบูด แนะนำ ที่ซื้อ สารกันบูด แนะนำที่ซื้อ สารกันบูด ที่ไหนขาย สารกันบูด ที่ไหน ขาย สารกันบูด ที่ไหน จำหน่าย สารกันบูด ที่ไหนจำหน่าย สารกันบูด ผู้ผลิต สารกันบูด เคมี สารกันบูด สำหรับอุตสหากรรม สารกันบูด Importer สารกันบูด Seller สารกันบูด Distributor สารกันบูด Importer Thailand สารกันบูด Importer Bangkok สารกันบูด Distributor Thailand สารกันบูด Distributor Bangkok สารกันบูด Seller Thailand สารกันบูด Seller Bangkok สารกันบูด Buy Thailand สารกันบูด Buy สารกันบูด Buy Bangkok สารกันบูด Sell Thailand สารกันบูด Sell Bangkok สารกันบูด Sell สารกันบูด Manufacturer Thailand สารกันบูด Manufacturer Bangkok สารกันบูด Manufacturer สารกันบูด Factory สารกันบูด Factory Thailand สารกันบูด Factory Bangkok สารกันบูด Business สารกันบูด Business Thailand สารกันบูด Business Bangkok สารกันบูด วัตถุดิบ เบนโซอิก วัตถุดิบเคมี เบนโซอิก วัตถุดิบ เคมี เบนโซอิก ขาย เบนโซอิก ร้านขาย เบนโซอิก ร้านขาย เคมี เบนโซอิก ร้านขายเคมี เบนโซอิก ราคา เบนโซอิก บริษัท ขาย เบนโซอิก บริษัทขาย เบนโซอิก แหล่งขาย เบนโซอิก ผู้นำเข้าขาย เบนโซอิก ส่ง เบนโซอิก ขายส่ง เบนโซอิก ขาย ส่ง เบนโซอิก โรงงานผลิต เบนโซอิก โรงาน ผลิต เบนโซอิก โรงงานจำหน่าย เบนโซอิก โรงงาน จำหน่าย เบนโซอิก ศูนย์รวม เบนโซอิก หาซื้อ เบนโซอิก ผู้นำเข้า เบนโซอิก นำเข้า เบนโซอิก ผู้จัดจำหน่าย เบนโซอิก แหล่งขาย เบนโซอิก ซื้อที่ไหน เบนโซอิก วัตถุดิบ เบนโซอิก บริษัทนำเข้า เบนโซอิก บริษัทขาย เบนโซอิก บริษัท นำเข้า เบนโซอิก บริษัท ไหน ขาย เบนโซอิก อยากได้ เบนโซอิก โรงงาน เบนโซอิก ช่วยแนะนำ ที่ซื้อ เบนโซอิก แนะนำ ที่ซื้อ เบนโซอิก แนะนำที่ซื้อ เบนโซอิก ที่ไหนขาย เบนโซอิก ที่ไหน ขาย เบนโซอิก ที่ไหน จำหน่าย เบนโซอิก ที่ไหนจำหน่าย เบนโซอิก ผู้ผลิต เบนโซอิก เคมี เบนโซอิก สำหรับอุตสหากรรม เบนโซอิก Importer เบนโซอิก Seller เบนโซอิก Distributor เบนโซอิก Importer Thailand เบนโซอิก Importer Bangkok เบนโซอิก Distributor Thailand เบนโซอิก Distributor Bangkok เบนโซอิก Seller Thailand เบนโซอิก Seller Bangkok เบนโซอิก Buy Thailand เบนโซอิก Buy เบนโซอิก Buy Bangkok เบนโซอิก Sell Thailand เบนโซอิก Sell Bangkok เบนโซอิก Sell เบนโซอิก Manufacturer Thailand เบนโซอิก Manufacturer Bangkok เบนโซอิก Manufacturer เบนโซอิก Factory เบนโซอิก Factory Thailand เบนโซอิก Factory Bangkok เบนโซอิก Business เบนโซอิก Business Thailand เบนโซอิก Business Bangkok เบนโซอิก