ปี พ.ศ. 2553

      บริษัท สงวนชัยเคมีอิมปอร์ต จำกัด

      ได้รับการรับรอง มาตราฐาน GMP

       จาก กระทรวง สาธารณสุข