ได้รับเชิญให้เป็นประธานเปิด

      สำนักงานธนาคารสาขาใหม่ ของ

      ธนาคาร กสิกรไทย สาขา โลตัส พระราม 1