Blueberry Powder

กลิ่นบลูเบอรี่ ชนิดผงเข้มข้น


ขนาดบรรจุ


ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
790 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
740 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม
680 บาทต่อกิโลกรัม

SPECIFICATION


การใช้งาน


รายละเอียด:
เป็นกลิ่นผสมสำหรับใช้ผสมกับอาหาร
โดยจะเป็นกลิ่นผสมอาหารตามมาตราฐาน GMPด้วยประสบการ์ณ มากกว่า 50 ปี
ที่มีความเข้มข้นสูงโดยกลิ่นทุกกลิ่นได้รับ
อย.ของไทยแล้ว และ ผ่านการตรวจสอบจากทางองค์การอาหารและยา (อย.)
ตามมาตราฐาน GMP

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ประกอบการ
ผลิตอาหารเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ หรือ
เพื่อส่งออก เพราะเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล โดยมีล็อตไซส์ขนาด
ตั้งแต่ 1กิโลกรัม, 5กิโลกรัม และ 10กิโลกรัม

การใช้งาน:
ใช้ผสมกับอาหารได้หลากหลายชนิด
การใช้งานทั่วไปของกลิ่นผสมอาหารเหล่านี้
จะนำไปผสมกับ น้ำผลไม้ ผสมทำไอศกรีม
ผงโรยขนม แยม แยลลี่ ได้ โดยควรผสม
ในสัดส่วน 0.1-3% ของน้ำหนักอาหาร
กลับหน้ารายการสินค้า
back to product page

หัวเชื้อกลิ่น blueburry สารแต่งกลิ่น blueburry กลิ่นผสมอาหาร blueburry blueburryผง หัวเชื้อกลิ่น blueburry powder กลิ่น ผง blueburry powder กลิ่น ผง blueburry blueburry flavor powder blueburry flavour powder blueburry powder หาซื้อ blueburry powder หาซื้อ ที่ไหน blueburry powder ที่ไหน ขาย blueburry powder ที่ไหน จำหนาย blueburry powder ผู้นำเข้า blueburry powder สำหรับโรงงาน blueburry powder สำหรับ โรงงาน blueburry powder สำหรับ อุตสาหกรรม blueburry powder ผู้ผลิต blueburry powder ผู้จำหน่าย blueburry powder มี อย blueburry powder สำหรับ อาหาร blueburry powder สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ blueburry powder สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ปัง blueburry powder สำหรับ น้ำดื่ม blueburry powder ขาย ไทย กรุงเทพ blueburry powder ขาย กรุงเทพ blueburry powder สำหรับ เบเกอรี่ ผงหอม บลูเบอลี่ กลิ่นผสมอาหาร บลูเบอลี่ บลูเบอลี่ผง บลูเบอลี่ ผง แป้งหอม บลูเบอลี่ สารแต่งกลิ่น บลูเบอลี่ กลิ่ง ผง บลูเบอลี่ กลิ่น บลูเบอลี่ หาซื้อ กลิ่น บลูเบอลี่ ซื้อที่ไหน กลิ่น บลูเบอลี่ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น บลูเบอลี่ ที่ไหน ขาย กลิ่น บลูเบอลี่ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น บลูเบอลี่ ผู้นำเข้า กลิ่น บลูเบอลี่ สำหรับโรงงาน กลิ่น บลูเบอลี่ สำหรับ โรงงาน กลิ่น บลูเบอลี่ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น บลูเบอลี่ ผู้ผลิต กลิ่น บลูเบอลี่ ผู้จำหน่าย กลิ่น บลูเบอลี่ มี อย กลิ่น บลูเบอลี่ สำหรับอาหาร กลิ่น บลูเบอลี่ สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ กลิ่น บลูเบอลี่ สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ปัง กลิ่น บลูเบอลี่ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น บลูเบอลี่ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น บลูเบอลี่ ขาย กรุงเทพ กลิ่น บลูเบอลี่ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ มี อย กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ปัง กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่น บลูเบอลี่ พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น บรูเบอรี่หาซื้อ กลิ่นบรูเบอรี่ซื้อที่ไหน กลิ่นบรูเบอรี่หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นบรูเบอรี่ที่ไหน ขาย กลิ่นบรูเบอรี่ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นบรูเบอรี่ผู้นำเข้า กลิ่นบรูเบอรี่สำหรับโรงงาน กลิ่นบรูเบอรี่สำหรับ โรงงาน กลิ่นบรูเบอรี่สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นบรูเบอรี่ผู้ผลิต กลิ่นบรูเบอรี่ผู้จำหน่าย กลิ่นบรูเบอรี่มี อย กลิ่นบรูเบอรี่สำหรับอาหาร กลิ่นบรูเบอรี่สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ กลิ่นบรูเบอรี่สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ปัง กลิ่นบรูเบอรี่สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นบรูเบอรี่ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นบรูเบอรี่ ขาย กรุงเทพ กลิ่นบรูเบอรี่สำหรับ เบเกอรี่ บรูเบอรี่พาวเดอร์ หาซื้อ บรูเบอรี่พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน บรูเบอรี่พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน บรูเบอรี่พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย บรูเบอรี่พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย บรูเบอรี่พาวเดอร์ ผู้นำเข้า บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม บรูเบอรี่พาวเดอร์ ผู้ผลิต บรูเบอรี่พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย บรูเบอรี่พาวเดอร์ มี อย กลิ่นผสมอาหาร บรูเบอรี่ พาวเดอร์ บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับอาหาร บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ปัง บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม บรูเบอรี่พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ บรูเบอรี่พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ มี อย กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ปัง กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่นผสมอาหาร บรูเบอรี่พาวเดอร์ กลิ่น บรูเบอรี่พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นผง บรูเบอรี่หาซื้อ กลิ่นผง บรูเบอรี่ซื้อที่ไหน กลิ่นผง บรูเบอรี่หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นผง บรูเบอรี่ที่ไหน ขาย กลิ่นผง บรูเบอรี่ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นผง บรูเบอรี่ผู้นำเข้า กลิ่นผง บรูเบอรี่สำหรับโรงงาน กลิ่นผง บรูเบอรี่สำหรับ โรงงาน กลิ่นผง บรูเบอรี่สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นผง บรูเบอรี่ผู้ผลิต กลิ่นผง บรูเบอรี่ผู้จำหน่าย กลิ่นผง บรูเบอรี่มี อย กลิ่นผง บรูเบอรี่สำหรับอาหาร กลิ่นผง บรูเบอรี่สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ กลิ่นผง บรูเบอรี่สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ปัง กลิ่นผง บรูเบอรี่สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นผง บรูเบอรี่ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นผง บรูเบอรี่ ขาย กรุงเทพ กลิ่นผง บรูเบอรี่สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่หาซื้อ กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่ซื้อที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่ที่ไหน ขาย กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่ผู้นำเข้า กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่สำหรับโรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่สำหรับ โรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่ผู้ผลิต กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่ผู้จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่มี อย กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่สำหรับอาหาร กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ปัง กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่ ขาย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ บรูเบอรี่สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่หาซื้อ กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่ซื้อที่ไหน กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่ที่ไหน ขาย กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่ผู้นำเข้า กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่สำหรับโรงงาน กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่สำหรับ โรงงาน กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่ผู้ผลิต กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่ผู้จำหน่าย กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่มี อย กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่สำหรับอาหาร กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่สำหรับ ทำขบรูเบอรี่ปัง กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่ ขาย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง บรูเบอรี่สำหรับ เบเกอรี่ สารแต่งกลิ่นบรูเบอรี่ กลิ่นผสมอาหาร บรูเบอรี่ Blueburry Powder Concentrate กลิ่นบลูเบอลี่ ผงเข้มข้น มาตราฐานGMP 50 ปี กลิ่นผสมอาหาร รส บรูเบอรี่ ผงเข้มข้น กลิ่นผสมอาหาร รส Blueburry ผงเข้มข้น