Milk Powder

กลิ่นนม ชนิดผงเข้มข้น


ขนาดบรรจุ


ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
790 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
740 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม
680 บาทต่อกิโลกรัม

SPECIFICATION


การใช้งาน


รายละเอียด:
เป็นกลิ่นผสมสำหรับใช้ผสมกับอาหาร
โดยจะเป็นกลิ่นผสมอาหารตามมาตราฐาน GMPด้วยประสบการ์ณ มากกว่า 50 ปี
ที่มีความเข้มข้นสูงโดยกลิ่นทุกกลิ่นได้รับ
อย.ของไทยแล้ว และ ผ่านการตรวจสอบจากทางองค์การอาหารและยา (อย.)
ตามมาตราฐาน GMP

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ประกอบการ
ผลิตอาหารเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ หรือ
เพื่อส่งออก เพราะเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล โดยมีล็อตไซส์ขนาด
ตั้งแต่ 1กิโลกรัม, 5กิโลกรัม และ 10กิโลกรัม

การใช้งาน:
ใช้ผสมกับอาหารได้หลากหลายชนิด
การใช้งานทั่วไปของกลิ่นผสมอาหารเหล่านี้
จะนำไปผสมกับ น้ำผลไม้ ผสมทำไอศกรีม
ผงโรยขนม แยม แยลลี่ ได้ โดยควรผสม
ในสัดส่วน 0.1-3% ของน้ำหนักอาหาร
กลับหน้ารายการสินค้า
back to product page

หัวเชื้อกลิ่น milk สารแต่งกลิ่น milk กลิ่นผสมอาหาร milk milk ผง หัวเชื้อกลิ่น milk powder กลิ่น ผง milk powder กลิ่น ผง milk milk flavor powder milk flavour powder milk powder หาซื้อ milk powder หาซื้อ ที่ไหน milk powder ที่ไหน ขาย milk powder ที่ไหน จำหนาย milk powder ผู้นำเข้า milk powder สำหรับโรงงาน milk powder สำหรับ โรงงาน milk powder สำหรับ อุตสาหกรรม milk powder ผู้ผลิต milk powder ผู้จำหน่าย milk powder มี อย milk powder สำหรับ อาหาร milk powder สำหรับ ทำขนม นม milk powder สำหรับ ทำ ขนม ปัง milk powder สำหรับ น้ำดื่ม milk powder ขาย ไทย กรุงเทพ milk powder ขาย กรุงเทพ milk powder สำหรับ เบเกอรี่ ผงหอม มิลค์ กลิ่นผสมอาหาร มิลค์ มิลค์ผง มิลค์ ผง แป้งหอม มิลค์ สารแต่งกลิ่น มิลค์ กลิ่ง ผง มิลค์ กลิ่น มิลค์ หาซื้อ กลิ่น มิลค์ ซื้อที่ไหน กลิ่น มิลค์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น มิลค์ ที่ไหน ขาย กลิ่น มิลค์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น มิลค์ ผู้นำเข้า กลิ่น มิลค์ สำหรับโรงงาน กลิ่น มิลค์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น มิลค์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น มิลค์ ผู้ผลิต กลิ่น มิลค์ ผู้จำหน่าย กลิ่น มิลค์ มี อย กลิ่น มิลค์ สำหรับอาหาร กลิ่น มิลค์ สำหรับ ทำข นม กลิ่น มิลค์ สำหรับ ทำข นม ปัง กลิ่น มิลค์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น มิลค์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น มิลค์ ขาย กรุงเทพ กลิ่น มิลค์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ มี อย กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ สำหรับ ทำข นม กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ สำหรับ ทำข นม ปัง กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่น มิลค์ พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น นม หาซื้อ กลิ่น นม ซื้อที่ไหน กลิ่น นม หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น นม ที่ไหน ขาย กลิ่น นม ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น นม ผู้นำเข้า กลิ่น นม สำหรับโรงงาน กลิ่น นม สำหรับ โรงงาน กลิ่น นม สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น นม ผู้ผลิต กลิ่น นม ผู้จำหน่าย กลิ่น นม มี อย กลิ่น นม สำหรับอาหาร กลิ่น นม สำหรับ ทำข นม กลิ่น นม สำหรับ ทำข นม ปัง กลิ่น นม สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น นม ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น นม ขาย กรุงเทพ กลิ่น นม สำหรับ เบเกอรี่ นม พาวเดอร์ หาซื้อ นม พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน นม พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน นม พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย นม พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย นม พาวเดอร์ ผู้นำเข้า นม พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน นม พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน นม พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม นม พาวเดอร์ ผู้ผลิต นม พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย นม พาวเดอร์ มี อย กลิ่นผสมอาหาร นม พาวเดอร์ นม พาวเดอร์ สำหรับอาหาร นม พาวเดอร์ สำหรับ ทำข นม นม พาวเดอร์ สำหรับ ทำข นม ปัง นม พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม นม พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ นม พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ นม พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น นม พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น นม พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น นม พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น นม พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น นม พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น นม พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น นม พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น นม พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น นม พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น นม พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น นม พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น นม พาวเดอร์ มี อย กลิ่น นม พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น นม พาวเดอร์ สำหรับ ทำข นม กลิ่น นม พาวเดอร์ สำหรับ ทำข นม ปัง กลิ่น นม พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น นม พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น นม พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่นผสมอาหาร นม พาวเดอร์ กลิ่น นม พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นผง นม หาซื้อ กลิ่นผง นม ซื้อที่ไหน กลิ่นผง นม หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นผง นม ที่ไหน ขาย กลิ่นผง นม ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นผง นม ผู้นำเข้า กลิ่นผง นม สำหรับโรงงาน กลิ่นผง นม สำหรับ โรงงาน กลิ่นผง นม สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นผง นม ผู้ผลิต กลิ่นผง นม ผู้จำหน่าย กลิ่นผง นม มี อย กลิ่นผง นม สำหรับอาหาร กลิ่นผง นม สำหรับ ทำข นม กลิ่นผง นม สำหรับ ทำข นม ปัง กลิ่นผง นม สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นผง นม ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นผง นม ขาย กรุงเทพ กลิ่นผง นม สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นพาวเดอร์ นม หาซื้อ กลิ่นพาวเดอร์ นม ซื้อที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ นม หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ นม ที่ไหน ขาย กลิ่นพาวเดอร์ นม ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ นม ผู้นำเข้า กลิ่นพาวเดอร์ นม สำหรับโรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ นม สำหรับ โรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ นม สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นพาวเดอร์ นม ผู้ผลิต กลิ่นพาวเดอร์ นม ผู้จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ นม มี อย กลิ่นพาวเดอร์ นม สำหรับอาหาร กลิ่นพาวเดอร์ นม สำหรับ ทำข นม กลิ่นพาวเดอร์ นม สำหรับ ทำข นม ปัง กลิ่นพาวเดอร์ นม สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นพาวเดอร์ นม ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ นม ขาย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ นม สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นแป้ง นม หาซื้อ กลิ่นแป้ง นม ซื้อที่ไหน กลิ่นแป้ง นม หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นแป้ง นม ที่ไหน ขาย กลิ่นแป้ง นม ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นแป้ง นม ผู้นำเข้า กลิ่นแป้ง นม สำหรับโรงงาน กลิ่นแป้ง นม สำหรับ โรงงาน กลิ่นแป้ง นม สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นแป้ง นม ผู้ผลิต กลิ่นแป้ง นม ผู้จำหน่าย กลิ่นแป้ง นม มี อย กลิ่นแป้ง นม สำหรับอาหาร กลิ่นแป้ง นม สำหรับ ทำข นม กลิ่นแป้ง นม สำหรับ ทำข นม ปัง กลิ่นแป้ง นม สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นแป้ง นม ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง นม ขาย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง นม สำหรับ เบเกอรี่ สารแต่งกลิ่น นม กลิ่นผสมอาหาร นม Milk Powder Concentrate กลิ่นมิลค์ ผงเข้มข้น มาตราฐานGMP 50 ปี กลิ่นผสมอาหาร รส นม ผงเข้มข้น กลิ่นผสมอาหาร รส Milk ผงเข้มข้น