Orange(Sweet)Powder

กลิ่นส้มหวาน ชนิดผงเข้มข้น


ขนาดบรรจุ


ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
790 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
740 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม
680 บาทต่อกิโลกรัม

SPECIFICATION


การใช้งาน


รายละเอียด:
เป็นกลิ่นผสมสำหรับใช้ผสมกับอาหาร
โดยจะเป็นกลิ่นผสมอาหารตามมาตราฐาน GMPด้วยประสบการ์ณ มากกว่า 50 ปี
ที่มีความเข้มข้นสูงโดยกลิ่นทุกกลิ่นได้รับ
อย.ของไทยแล้ว และ ผ่านการตรวจสอบจากทางองค์การอาหารและยา (อย.)
ตามมาตราฐาน GMP

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ประกอบการ
ผลิตอาหารเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ หรือ
เพื่อส่งออก เพราะเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล โดยมีล็อตไซส์ขนาด
ตั้งแต่ 1กิโลกรัม, 5กิโลกรัม และ 10กิโลกรัม

การใช้งาน:
ใช้ผสมกับอาหารได้หลากหลายชนิด
การใช้งานทั่วไปของกลิ่นผสมอาหารเหล่านี้
จะนำไปผสมกับ น้ำผลไม้ ผสมทำไอศกรีม
ผงโรยขนม แยม แยลลี่ ได้ โดยควรผสม
ในสัดส่วน 0.1-3% ของน้ำหนักอาหาร
กลับหน้ารายการสินค้า
back to product page

หัวเชื้อกลิ่น sweet orange สารแต่งกลิ่น sweet orange กลิ่นผสมอาหาร sweet orange sweet orange ผง หัวเชื้อกลิ่น sweet orange powder กลิ่น ผง sweet orange powder กลิ่น ผง sweet orange sweet orange flavor powder sweet orange flavour powder sweet orange powder หาซื้อ sweet orange powder หาซื้อ ที่ไหน sweet orange powder ที่ไหน ขาย sweet orange powder ที่ไหน จำหนาย sweet orange powder ผู้นำเข้า sweet orange powder สำหรับโรงงาน sweet orange powder สำหรับ โรงงาน sweet orange powder สำหรับ อุตสาหกรรม sweet orange powder ผู้ผลิต sweet orange powder ผู้จำหน่าย sweet orange powder มี อย sweet orange powder สำหรับ อาหาร sweet orange powder สำหรับ ทำขส้มสายน้ำผึ้ง ส้มสายน้ำผึ้ง sweet orange powder สำหรับ ทำ ขส้มสายน้ำผึ้ง ปัง sweet orange powder สำหรับ น้ำดื่ม sweet orange powder ขาย ไทย กรุงเทพ sweet orange powder ขาย กรุงเทพ sweet orange powder สำหรับ เบเกอรี่ ผงหอม สวีท ออเรนท์ กลิ่นผสมอาหาร สวีท ออเรนท์ สวีท ออเรนท์ ผง สวีท ออเรนท์ ผง แป้งหอม สวีท ออเรนท์ สารแต่งกลิ่น สวีท ออเรนท์ กลิ่ง ผง สวีท ออเรนท์ กลิ่น สวีท ออเรนท์ หาซื้อ กลิ่น สวีท ออเรนท์ ซื้อที่ไหน กลิ่น สวีท ออเรนท์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น สวีท ออเรนท์ ที่ไหน ขาย กลิ่น สวีท ออเรนท์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น สวีท ออเรนท์ ผู้นำเข้า กลิ่น สวีท ออเรนท์ สำหรับโรงงาน กลิ่น สวีท ออเรนท์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น สวีท ออเรนท์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น สวีท ออเรนท์ ผู้ผลิต กลิ่น สวีท ออเรนท์ ผู้จำหน่าย กลิ่น สวีท ออเรนท์ มี อย กลิ่น สวีท ออเรนท์ สำหรับอาหาร กลิ่น สวีท ออเรนท์ สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง กลิ่น สวีท ออเรนท์ สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง ปัง กลิ่น สวีท ออเรนท์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น สวีท ออเรนท์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น สวีท ออเรนท์ ขาย กรุงเทพ กลิ่น สวีท ออเรนท์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ มี อย กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง ปัง กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่น สวีท ออเรนท์ พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง หาซื้อ กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง ซื้อที่ไหน กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง ที่ไหน ขาย กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้นำเข้า กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับโรงงาน กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ โรงงาน กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้ผลิต กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้จำหน่าย กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง มี อย กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับอาหาร กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง ปัง กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง ขาย กรุงเทพ กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ เบเกอรี่ ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ หาซื้อ ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ผู้นำเข้า ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ผู้ผลิต ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ มี อย กลิ่นผสมอาหาร ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับอาหาร ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง ปัง ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ มี อย กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง ปัง กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่นผสมอาหาร ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ กลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง หาซื้อ กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง ซื้อที่ไหน กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง ที่ไหน ขาย กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้นำเข้า กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับโรงงาน กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ โรงงาน กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้ผลิต กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้จำหน่าย กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง มี อย กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับอาหาร กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง ปัง กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง ขาย กรุงเทพ กลิ่นผง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง หาซื้อ กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง ซื้อที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง ที่ไหน ขาย กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้นำเข้า กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับโรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ โรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้ผลิต กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง มี อย กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับอาหาร กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง ปัง กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง ขาย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง หาซื้อ กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง ซื้อที่ไหน กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง ที่ไหน ขาย กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้นำเข้า กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับโรงงาน กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ โรงงาน กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้ผลิต กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง ผู้จำหน่าย กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง มี อย กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับอาหาร กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ ทำข ส้มสายน้ำผึ้ง ปัง กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง ขาย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง ส้มสายน้ำผึ้ง สำหรับ เบเกอรี่ สารแต่งกลิ่น ส้มสายน้ำผึ้ง กลิ่นผสมอาหาร ส้มสายน้ำผึ้ง Sweet orange Powder Concentrate กลิ่นสวีท ออเรนท์ ผงเข้มข้น มาตราฐานGMP 50 ปี กลิ่นผสมอาหาร รส ส้มสายน้ำผึ้ง ผงเข้มข้น กลิ่นผสมอาหาร รส Sweet orange ผงเข้มข้น