Orange Powder

กลิ่นส้ม ชนิดผงเข้มข้น


ขนาดบรรจุ


ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
790 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
740 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม
680 บาทต่อกิโลกรัม

SPECIFICATION


การใช้งาน


รายละเอียด:
เป็นกลิ่นผสมสำหรับใช้ผสมกับอาหาร
โดยจะเป็นกลิ่นผสมอาหารตามมาตราฐาน GMPด้วยประสบการ์ณ มากกว่า 50 ปี
ที่มีความเข้มข้นสูงโดยกลิ่นทุกกลิ่นได้รับ
อย.ของไทยแล้ว และ ผ่านการตรวจสอบจากทางองค์การอาหารและยา (อย.)
ตามมาตราฐาน GMP

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ประกอบการ
ผลิตอาหารเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ หรือ
เพื่อส่งออก เพราะเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล โดยมีล็อตไซส์ขนาด
ตั้งแต่ 1กิโลกรัม, 5กิโลกรัม และ 10กิโลกรัม

การใช้งาน:
ใช้ผสมกับอาหารได้หลากหลายชนิด
การใช้งานทั่วไปของกลิ่นผสมอาหารเหล่านี้
จะนำไปผสมกับ น้ำผลไม้ ผสมทำไอศกรีม
ผงโรยขนม แยม แยลลี่ ได้ โดยควรผสม
ในสัดส่วน 0.1-3% ของน้ำหนักอาหาร
กลับหน้ารายการสินค้า
back to product page

หัวเชื้อกลิ่น orange สารแต่งกลิ่น orange กลิ่นผสมอาหาร orange orange ผง หัวเชื้อกลิ่น orange powder กลิ่น ผง orange powder กลิ่น ผง orange orange flavor powder orange flavour powder orange powder หาซื้อ orange powder หาซื้อ ที่ไหน orange powder ที่ไหน ขาย orange powder ที่ไหน จำหนาย orange powder ผู้นำเข้า orange powder สำหรับโรงงาน orange powder สำหรับ โรงงาน orange powder สำหรับ อุตสาหกรรม orange powder ผู้ผลิต orange powder ผู้จำหน่าย orange powder มี อย orange powder สำหรับ อาหาร orange powder สำหรับ ทำขส้ม ส้ม orange powder สำหรับ ทำ ขส้ม ปัง orange powder สำหรับ น้ำดื่ม orange powder ขาย ไทย กรุงเทพ orange powder ขาย กรุงเทพ orange powder สำหรับ เบเกอรี่ ผงหอม ออเร้น กลิ่นผสมอาหาร ออเร้น ออเร้นผง ออเร้น ผง แป้งหอม ออเร้น สารแต่งกลิ่น ออเร้น กลิ่ง ผง ออเร้น กลิ่น ออเร้น หาซื้อ กลิ่น ออเร้น ซื้อที่ไหน กลิ่น ออเร้น หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น ออเร้น ที่ไหน ขาย กลิ่น ออเร้น ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น ออเร้น ผู้นำเข้า กลิ่น ออเร้น สำหรับโรงงาน กลิ่น ออเร้น สำหรับ โรงงาน กลิ่น ออเร้น สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น ออเร้น ผู้ผลิต กลิ่น ออเร้น ผู้จำหน่าย กลิ่น ออเร้น มี อย กลิ่น ออเร้น สำหรับอาหาร กลิ่น ออเร้น สำหรับ ทำข ส้ม กลิ่น ออเร้น สำหรับ ทำข ส้ม ปัง กลิ่น ออเร้น สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น ออเร้น ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น ออเร้น ขาย กรุงเทพ กลิ่น ออเร้น สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ มี อย กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้ม กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้ม ปัง กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่น ออเร้น พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น ส้ม หาซื้อ กลิ่น ส้ม ซื้อที่ไหน กลิ่น ส้ม หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น ส้ม ที่ไหน ขาย กลิ่น ส้ม ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น ส้ม ผู้นำเข้า กลิ่น ส้ม สำหรับโรงงาน กลิ่น ส้ม สำหรับ โรงงาน กลิ่น ส้ม สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น ส้ม ผู้ผลิต กลิ่น ส้ม ผู้จำหน่าย กลิ่น ส้ม มี อย กลิ่น ส้ม สำหรับอาหาร กลิ่น ส้ม สำหรับ ทำข ส้ม กลิ่น ส้ม สำหรับ ทำข ส้ม ปัง กลิ่น ส้ม สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น ส้ม ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น ส้ม ขาย กรุงเทพ กลิ่น ส้ม สำหรับ เบเกอรี่ ส้ม พาวเดอร์ หาซื้อ ส้ม พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน ส้ม พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน ส้ม พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย ส้ม พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย ส้ม พาวเดอร์ ผู้นำเข้า ส้ม พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม ส้ม พาวเดอร์ ผู้ผลิต ส้ม พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย ส้ม พาวเดอร์ มี อย กลิ่นผสมอาหาร ส้ม พาวเดอร์ ส้ม พาวเดอร์ สำหรับอาหาร ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้ม ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้ม ปัง ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม ส้ม พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ ส้ม พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ มี อย กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้ม กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ ทำข ส้ม ปัง กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่นผสมอาหาร ส้ม พาวเดอร์ กลิ่น ส้ม พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นผง ส้ม หาซื้อ กลิ่นผง ส้ม ซื้อที่ไหน กลิ่นผง ส้ม หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นผง ส้ม ที่ไหน ขาย กลิ่นผง ส้ม ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นผง ส้ม ผู้นำเข้า กลิ่นผง ส้ม สำหรับโรงงาน กลิ่นผง ส้ม สำหรับ โรงงาน กลิ่นผง ส้ม สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นผง ส้ม ผู้ผลิต กลิ่นผง ส้ม ผู้จำหน่าย กลิ่นผง ส้ม มี อย กลิ่นผง ส้ม สำหรับอาหาร กลิ่นผง ส้ม สำหรับ ทำข ส้ม กลิ่นผง ส้ม สำหรับ ทำข ส้ม ปัง กลิ่นผง ส้ม สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นผง ส้ม ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นผง ส้ม ขาย กรุงเทพ กลิ่นผง ส้ม สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม หาซื้อ กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม ซื้อที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม ที่ไหน ขาย กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม ผู้นำเข้า กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม สำหรับโรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม สำหรับ โรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม ผู้ผลิต กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม ผู้จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม มี อย กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม สำหรับอาหาร กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม สำหรับ ทำข ส้ม กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม สำหรับ ทำข ส้ม ปัง กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม ขาย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ ส้ม สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นแป้ง ส้ม หาซื้อ กลิ่นแป้ง ส้ม ซื้อที่ไหน กลิ่นแป้ง ส้ม หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นแป้ง ส้ม ที่ไหน ขาย กลิ่นแป้ง ส้ม ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นแป้ง ส้ม ผู้นำเข้า กลิ่นแป้ง ส้ม สำหรับโรงงาน กลิ่นแป้ง ส้ม สำหรับ โรงงาน กลิ่นแป้ง ส้ม สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นแป้ง ส้ม ผู้ผลิต กลิ่นแป้ง ส้ม ผู้จำหน่าย กลิ่นแป้ง ส้ม มี อย กลิ่นแป้ง ส้ม สำหรับอาหาร กลิ่นแป้ง ส้ม สำหรับ ทำข ส้ม กลิ่นแป้ง ส้ม สำหรับ ทำข ส้ม ปัง กลิ่นแป้ง ส้ม สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นแป้ง ส้ม ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง ส้ม ขาย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง ส้ม สำหรับ เบเกอรี่ สารแต่งกลิ่น ส้ม กลิ่นผสมอาหาร ส้ม Orange Powder Concentrate กลิ่นออเร้น ผงเข้มข้น มาตราฐานGMP 50 ปี กลิ่นผสมอาหาร รส ส้ม ผงเข้มข้น กลิ่นผสมอาหาร รส Orange ผงเข้มข้น