Raspberry Powder

กลิ่นราชเบอรี่ ชนิดผงเข้มข้น


ขนาดบรรจุ


ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
790 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
740 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม
680 บาทต่อกิโลกรัม

SPECIFICATION


การใช้งาน


รายละเอียด:
เป็นกลิ่นผสมสำหรับใช้ผสมกับอาหาร
โดยจะเป็นกลิ่นผสมอาหารตามมาตราฐาน GMPด้วยประสบการ์ณ มากกว่า 50 ปี
ที่มีความเข้มข้นสูงโดยกลิ่นทุกกลิ่นได้รับ
อย.ของไทยแล้ว และ ผ่านการตรวจสอบจากทางองค์การอาหารและยา (อย.)
ตามมาตราฐาน GMP

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ประกอบการ
ผลิตอาหารเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ หรือ
เพื่อส่งออก เพราะเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล โดยมีล็อตไซส์ขนาด
ตั้งแต่ 1กิโลกรัม, 5กิโลกรัม และ 10กิโลกรัม

การใช้งาน:
ใช้ผสมกับอาหารได้หลากหลายชนิด
การใช้งานทั่วไปของกลิ่นผสมอาหารเหล่านี้
จะนำไปผสมกับ น้ำผลไม้ ผสมทำไอศกรีม
ผงโรยขนม แยม แยลลี่ ได้ โดยควรผสม
ในสัดส่วน 0.1-3% ของน้ำหนักอาหาร
กลับหน้ารายการสินค้า
back to product page

หัวเชื้อกลิ่น raspberry สารแต่งกลิ่น raspberry กลิ่นผสมอาหาร raspberry raspberry ผง หัวเชื้อกลิ่น raspberry powder กลิ่น ผง raspberry powder กลิ่น ผง raspberry raspberry flavor powder raspberry flavour powder raspberry powder หาซื้อ raspberry powder หาซื้อ ที่ไหน raspberry powder ที่ไหน ขาย raspberry powder ที่ไหน จำหนาย raspberry powder ผู้นำเข้า raspberry powder สำหรับโรงงาน raspberry powder สำหรับ โรงงาน raspberry powder สำหรับ อุตสาหกรรม raspberry powder ผู้ผลิต raspberry powder ผู้จำหน่าย raspberry powder มี อย raspberry powder สำหรับ อาหาร raspberry powder สำหรับ ทำขแรสเบอร์รี raspberry powder สำหรับ ทำขแรสเบอร์รีปัง raspberry powder สำหรับ น้ำดื่ม raspberry powder ขาย ไทย กรุงเทพ raspberry powder ขาย กรุงเทพ raspberry powder สำหรับ เบเกอรี่ ผงหอม ราสเบอร์รี่ กลิ่นผสมอาหาร ราสเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ผง ราสเบอร์รี่ ผง แป้งหอม ราสเบอร์รี่ สารแต่งกลิ่น ราสเบอร์รี่ กลิ่ง ผง ราสเบอร์รี่ กลิ่น ราสเบอร์รี่ หาซื้อ กลิ่น ราสเบอร์รี่ ซื้อที่ไหน กลิ่น ราสเบอร์รี่ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น ราสเบอร์รี่ ที่ไหน ขาย กลิ่น ราสเบอร์รี่ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น ราสเบอร์รี่ ผู้นำเข้า กลิ่น ราสเบอร์รี่ สำหรับโรงงาน กลิ่น ราสเบอร์รี่ สำหรับ โรงงาน กลิ่น ราสเบอร์รี่ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น ราสเบอร์รี่ ผู้ผลิต กลิ่น ราสเบอร์รี่ ผู้จำหน่าย กลิ่น ราสเบอร์รี่ มี อย กลิ่น ราสเบอร์รี่ สำหรับอาหาร กลิ่น ราสเบอร์รี่ สำหรับ ทำขแรสเบอร์รี กลิ่น ราสเบอร์รี่ สำหรับ ทำขแรสเบอร์รีปัง กลิ่น ราสเบอร์รี่ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น ราสเบอร์รี่ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น ราสเบอร์รี่ ขาย กรุงเทพ กลิ่น ราสเบอร์รี่ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ มี อย กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ สำหรับ ทำขแรสเบอร์รี กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ สำหรับ ทำขแรสเบอร์รีปัง กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่น ราสเบอร์รี่ พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น แรสเบอร์รีหาซื้อ กลิ่นแรสเบอร์รีซื้อที่ไหน กลิ่นแรสเบอร์รีหาซื้อ ที่ไหน กลิ่นแรสเบอร์รีที่ไหน ขาย กลิ่นแรสเบอร์รีที่ไหน จำหน่าย กลิ่นแรสเบอร์รีผู้นำเข้า กลิ่นแรสเบอร์รีสำหรับโรงงาน กลิ่นแรสเบอร์รีสำหรับ โรงงาน กลิ่นแรสเบอร์รีสำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นแรสเบอร์รีผู้ผลิต กลิ่นแรสเบอร์รีผู้จำหน่าย กลิ่นแรสเบอร์รีมี อย กลิ่นแรสเบอร์รีสำหรับอาหาร กลิ่นแรสเบอร์รีสำหรับ ทำขแรสเบอร์รี กลิ่นแรสเบอร์รีสำหรับ ทำขแรสเบอร์รีปัง กลิ่นแรสเบอร์รีสำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นแรสเบอร์รีขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นแรสเบอร์รี ขาย กรุงเทพ กลิ่นแรสเบอร์รีสำหรับ เบเกอรี่ แรสเบอร์รีพาวเดอร์ หาซื้อ แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ซื้อที่ไหน แรสเบอร์รีพาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ที่ไหน ขาย แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ผู้นำเข้า แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับโรงงาน แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ผู้ผลิต แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ผู้จำหน่าย แรสเบอร์รีพาวเดอร์ มี อย กลิ่นผสมอาหาร แรสเบอร์รี พาวเดอร์ แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับอาหาร แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ ทำขแรสเบอร์รี แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ ทำขแรสเบอร์รีปัง แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ มี อย กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ ทำขแรสเบอร์รี กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ ทำขแรสเบอร์รีปัง กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่นผสมอาหาร แรสเบอร์รีพาวเดอร์ กลิ่น แรสเบอร์รีพาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นผง แรสเบอร์รีหาซื้อ กลิ่นผง แรสเบอร์รีซื้อที่ไหน กลิ่นผง แรสเบอร์รีหาซื้อ ที่ไหน กลิ่นผง แรสเบอร์รีที่ไหน ขาย กลิ่นผง แรสเบอร์รีที่ไหน จำหน่าย กลิ่นผง แรสเบอร์รีผู้นำเข้า กลิ่นผง แรสเบอร์รีสำหรับโรงงาน กลิ่นผง แรสเบอร์รีสำหรับ โรงงาน กลิ่นผง แรสเบอร์รีสำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นผง แรสเบอร์รีผู้ผลิต กลิ่นผง แรสเบอร์รีผู้จำหน่าย กลิ่นผง แรสเบอร์รีมี อย กลิ่นผง แรสเบอร์รีสำหรับอาหาร กลิ่นผง แรสเบอร์รีสำหรับ ทำขแรสเบอร์รี กลิ่นผง แรสเบอร์รีสำหรับ ทำขแรสเบอร์รีปัง กลิ่นผง แรสเบอร์รีสำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นผง แรสเบอร์รีขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นผง แรสเบอร์รี ขาย กรุงเทพ กลิ่นผง แรสเบอร์รีสำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีหาซื้อ กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีซื้อที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีหาซื้อ ที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีที่ไหน ขาย กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีที่ไหน จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีผู้นำเข้า กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีสำหรับโรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีสำหรับ โรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีสำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีผู้ผลิต กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีผู้จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีมี อย กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีสำหรับอาหาร กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีสำหรับ ทำขแรสเบอร์รี กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีสำหรับ ทำขแรสเบอร์รีปัง กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีสำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รี ขาย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ แรสเบอร์รีสำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีหาซื้อ กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีซื้อที่ไหน กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีหาซื้อ ที่ไหน กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีที่ไหน ขาย กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีที่ไหน จำหน่าย กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีผู้นำเข้า กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีสำหรับโรงงาน กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีสำหรับ โรงงาน กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีสำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีผู้ผลิต กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีผู้จำหน่าย กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีมี อย กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีสำหรับอาหาร กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีสำหรับ ทำขแรสเบอร์รี กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีสำหรับ ทำขแรสเบอร์รีปัง กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีสำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รี ขาย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง แรสเบอร์รีสำหรับ เบเกอรี่ สารแต่งกลิ่นแรสเบอร์รี กลิ่นผสมอาหาร แรสเบอร์รี Raspberry Powder Concentrate กลิ่นราสเบอร์รี่ ผงเข้มข้น มาตราฐานGMP 50 ปี