Salacider Powder

กลิ่นสละไซเดอร์ ชนิดผงเข้มข้น


ขนาดบรรจุ


ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
790 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
740 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม
680 บาทต่อกิโลกรัม

SPECIFICATION


การใช้งาน


รายละเอียด:
เป็นกลิ่นผสมสำหรับใช้ผสมกับอาหาร
โดยจะเป็นกลิ่นผสมอาหารตามมาตราฐาน GMPด้วยประสบการ์ณ มากกว่า 50 ปี
ที่มีความเข้มข้นสูงโดยกลิ่นทุกกลิ่นได้รับ
อย.ของไทยแล้ว และ ผ่านการตรวจสอบจากทางองค์การอาหารและยา (อย.)
ตามมาตราฐาน GMP

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ประกอบการ
ผลิตอาหารเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ หรือ
เพื่อส่งออก เพราะเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล โดยมีล็อตไซส์ขนาด
ตั้งแต่ 1กิโลกรัม, 5กิโลกรัม และ 10กิโลกรัม

การใช้งาน:
ใช้ผสมกับอาหารได้หลากหลายชนิด
การใช้งานทั่วไปของกลิ่นผสมอาหารเหล่านี้
จะนำไปผสมกับ น้ำผลไม้ ผสมทำไอศกรีม
ผงโรยขนม แยม แยลลี่ ได้ โดยควรผสม
ในสัดส่วน 0.1-3% ของน้ำหนักอาหาร
กลับหน้ารายการสินค้า
back to product page

หัวเชื้อกลิ่น salacider สารแต่งกลิ่น salacider กลิ่นผสมอาหาร salacider salacider ผง หัวเชื้อกลิ่น salacider powder กลิ่น ผง salacider powder กลิ่น ผง salacider salacider flavor powder salacider flavour powder salacider powder หาซื้อ salacider powder หาซื้อ ที่ไหน salacider powder ที่ไหน ขาย salacider powder ที่ไหน จำหนาย salacider powder ผู้นำเข้า salacider powder สำหรับโรงงาน salacider powder สำหรับ โรงงาน salacider powder สำหรับ อุตสาหกรรม salacider powder ผู้ผลิต salacider powder ผู้จำหน่าย salacider powder มี อย salacider powder สำหรับ อาหาร salacider powder สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ salacider powder สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ปัง salacider powder สำหรับ น้ำดื่ม salacider powder ขาย ไทย กรุงเทพ salacider powder ขาย กรุงเทพ salacider powder สำหรับ เบเกอรี่ ผงหอม sala cider กลิ่นผสมอาหาร sala cider sala ciderผง sala cider ผง แป้งหอม sala cider สารแต่งกลิ่น sala cider กลิ่ง ผง sala cider กลิ่น sala cider หาซื้อ กลิ่น sala cider ซื้อที่ไหน กลิ่น sala cider หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น sala cider ที่ไหน ขาย กลิ่น sala cider ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น sala cider ผู้นำเข้า กลิ่น sala cider สำหรับโรงงาน กลิ่น sala cider สำหรับ โรงงาน กลิ่น sala cider สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น sala cider ผู้ผลิต กลิ่น sala cider ผู้จำหน่าย กลิ่น sala cider มี อย กลิ่น sala cider สำหรับอาหาร กลิ่น sala cider สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ กลิ่น sala cider สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ปัง กลิ่น sala cider สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น sala cider ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น sala cider ขาย กรุงเทพ กลิ่น sala cider สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น sala cider พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น sala cider พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น sala cider พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น sala cider พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น sala cider พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น sala cider พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น sala cider พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น sala cider พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น sala cider พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น sala cider พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น sala cider พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น sala cider พาวเดอร์ มี อย กลิ่น sala cider พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น sala cider พาวเดอร์ สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ กลิ่น sala cider พาวเดอร์ สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ปัง กลิ่น sala cider พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น sala cider พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น sala cider พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่น sala cider พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น สละไซเดอร์หาซื้อ กลิ่นสละไซเดอร์ซื้อที่ไหน กลิ่นสละไซเดอร์หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นสละไซเดอร์ที่ไหน ขาย กลิ่นสละไซเดอร์ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นสละไซเดอร์ผู้นำเข้า กลิ่นสละไซเดอร์สำหรับโรงงาน กลิ่นสละไซเดอร์สำหรับ โรงงาน กลิ่นสละไซเดอร์สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นสละไซเดอร์ผู้ผลิต กลิ่นสละไซเดอร์ผู้จำหน่าย กลิ่นสละไซเดอร์มี อย กลิ่นสละไซเดอร์สำหรับอาหาร กลิ่นสละไซเดอร์สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ กลิ่นสละไซเดอร์สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ปัง กลิ่นสละไซเดอร์สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นสละไซเดอร์ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นสละไซเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่นสละไซเดอร์สำหรับ เบเกอรี่ สละไซเดอร์พาวเดอร์ หาซื้อ สละไซเดอร์พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน สละไซเดอร์พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน สละไซเดอร์พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย สละไซเดอร์พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย สละไซเดอร์พาวเดอร์ ผู้นำเข้า สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม สละไซเดอร์พาวเดอร์ ผู้ผลิต สละไซเดอร์พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย สละไซเดอร์พาวเดอร์ มี อย กลิ่นผสมอาหาร สละไซเดอร์ พาวเดอร์ สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับอาหาร สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ปัง สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม สละไซเดอร์พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ สละไซเดอร์พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ มี อย กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ปัง กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่นผสมอาหาร สละไซเดอร์พาวเดอร์ กลิ่น สละไซเดอร์พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นผง สละไซเดอร์หาซื้อ กลิ่นผง สละไซเดอร์ซื้อที่ไหน กลิ่นผง สละไซเดอร์หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นผง สละไซเดอร์ที่ไหน ขาย กลิ่นผง สละไซเดอร์ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นผง สละไซเดอร์ผู้นำเข้า กลิ่นผง สละไซเดอร์สำหรับโรงงาน กลิ่นผง สละไซเดอร์สำหรับ โรงงาน กลิ่นผง สละไซเดอร์สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นผง สละไซเดอร์ผู้ผลิต กลิ่นผง สละไซเดอร์ผู้จำหน่าย กลิ่นผง สละไซเดอร์มี อย กลิ่นผง สละไซเดอร์สำหรับอาหาร กลิ่นผง สละไซเดอร์สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ กลิ่นผง สละไซเดอร์สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ปัง กลิ่นผง สละไซเดอร์สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นผง สละไซเดอร์ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นผง สละไซเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่นผง สละไซเดอร์สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์หาซื้อ กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์ซื้อที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์ที่ไหน ขาย กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์ผู้นำเข้า กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์สำหรับโรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์สำหรับ โรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์ผู้ผลิต กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์ผู้จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์มี อย กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์สำหรับอาหาร กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ปัง กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ สละไซเดอร์สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์หาซื้อ กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์ซื้อที่ไหน กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์หาซื้อ ที่ไหน กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์ที่ไหน ขาย กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์ที่ไหน จำหน่าย กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์ผู้นำเข้า กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์สำหรับโรงงาน กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์สำหรับ โรงงาน กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์ผู้ผลิต กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์ผู้จำหน่าย กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์มี อย กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์สำหรับอาหาร กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์สำหรับ ทำขสละไซเดอร์ปัง กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง สละไซเดอร์สำหรับ เบเกอรี่ สารแต่งกลิ่นสละไซเดอร์ กลิ่นผสมอาหาร สละไซเดอร์ Salacider Powder Concentrate กลิ่นsala cider ผงเข้มข้น มาตราฐานGMP 50 ปี