Spearmint Powder

กลิ่นสเปียรมินต์ ชนิดผงเข้มข้น


ขนาดบรรจุ


ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
790 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
740 บาทต่อกิโลกรัม

ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม
680 บาทต่อกิโลกรัม

SPECIFICATION


การใช้งาน


รายละเอียด:
เป็นกลิ่นผสมสำหรับใช้ผสมกับอาหาร
โดยจะเป็นกลิ่นผสมอาหารตามมาตราฐาน GMPด้วยประสบการ์ณ มากกว่า 50 ปี
ที่มีความเข้มข้นสูงโดยกลิ่นทุกกลิ่นได้รับ
อย.ของไทยแล้ว และ ผ่านการตรวจสอบจากทางองค์การอาหารและยา (อย.)
ตามมาตราฐาน GMP

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ประกอบการ
ผลิตอาหารเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ หรือ
เพื่อส่งออก เพราะเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล โดยมีล็อตไซส์ขนาด
ตั้งแต่ 1กิโลกรัม, 5กิโลกรัม และ 10กิโลกรัม

การใช้งาน:
ใช้ผสมกับอาหารได้หลากหลายชนิด
การใช้งานทั่วไปของกลิ่นผสมอาหารเหล่านี้
จะนำไปผสมกับ น้ำผลไม้ ผสมทำไอศกรีม
ผงโรยขนม แยม แยลลี่ ได้ โดยควรผสม
ในสัดส่วน 0.1-3% ของน้ำหนักอาหาร
กลับหน้ารายการสินค้า
back to product page

หัวเชื้อกลิ่น Spearmint สารแต่งกลิ่น Spearmint กลิ่นผสมอาหาร Spearmint Spearmint ผง หัวเชื้อกลิ่น Spearmint powder กลิ่น ผง Spearmint powder กลิ่น ผง Spearmint Spearmint flavor powder Spearmint flavour powder Spearmint powder หาซื้อ Spearmint powder หาซื้อ ที่ไหน Spearmint powder ที่ไหน ขาย Spearmint powder ที่ไหน จำหนาย Spearmint powder ผู้นำเข้า Spearmint powder สำหรับโรงงาน Spearmint powder สำหรับ โรงงาน Spearmint powder สำหรับ อุตสาหกรรม Spearmint powder ผู้ผลิต Spearmint powder ผู้จำหน่าย Spearmint powder มี อย Spearmint powder สำหรับ อาหาร Spearmint powder สำหรับ ทำขสตอเบอรี Spearmint powder สำหรับ ทำขสตอเบอรีปัง Spearmint powder สำหรับ น้ำดื่ม Spearmint powder ขาย ไทย กรุงเทพ Spearmint powder ขาย กรุงเทพ Spearmint powder สำหรับ เบเกอรี่ ผงหอม สตอเบอรี่ กลิ่นผสมอาหาร สตอเบอรี่ สตอเบอรี่ผง สเปียรมินต์ผง แป้งหอม สตอเบอรี่ สารแต่งกลิ่น สตอเบอรี่ กลิ่ง ผง สตอเบอรี่ กลิ่น สเปียรมินต์ หาซื้อ กลิ่น สเปียรมินต์ซื้อที่ไหน กลิ่น สเปียรมินต์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น สเปียรมินต์ ที่ไหน ขาย กลิ่น สเปียรมินต์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น สเปียรมินต์ ผู้นำเข้า กลิ่น สเปียรมินต์ สำหรับโรงงาน กลิ่น สเปียรมินต์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น สเปียรมินต์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น สเปียรมินต์ ผู้ผลิต กลิ่น สเปียรมินต์ ผู้จำหน่าย กลิ่น สเปียรมินต์ มี อย กลิ่น สเปียรมินต์ สำหรับอาหาร กลิ่น สเปียรมินต์ สำหรับ ทำขสตอเบอรี กลิ่น สเปียรมินต์ สำหรับ ทำขสตอเบอรีปัง กลิ่น สเปียรมินต์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น สเปียรมินต์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น สเปียรมินต์ ขาย กรุงเทพ กลิ่น สเปียรมินต์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ มี อย กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ สำหรับ ทำขสตอเบอรี กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ สำหรับ ทำขสตอเบอรีปัง กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่น สเปียรมินต์พาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น สตอเบอรีหาซื้อ กลิ่นสตอเบอรีซื้อที่ไหน กลิ่นสตอเบอรีหาซื้อ ที่ไหน กลิ่นสตอเบอรีที่ไหน ขาย กลิ่นสตอเบอรีที่ไหน จำหน่าย กลิ่นสตอเบอรีผู้นำเข้า กลิ่นสตอเบอรีสำหรับโรงงาน กลิ่นสตอเบอรีสำหรับ โรงงาน กลิ่นสตอเบอรีสำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นสตอเบอรีผู้ผลิต กลิ่นสตอเบอรีผู้จำหน่าย กลิ่นสตอเบอรีมี อย กลิ่นสตอเบอรีสำหรับอาหาร กลิ่นสตอเบอรีสำหรับ ทำขสตอเบอรี กลิ่นสตอเบอรีสำหรับ ทำขสตอเบอรีปัง กลิ่นสตอเบอรีสำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นสตอเบอรีขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นสตอเบอรี ขาย กรุงเทพ กลิ่นสตอเบอรีสำหรับ เบเกอรี่ สตอเบอรีพาวเดอร์ หาซื้อ สตอเบอรีพาวเดอร์ ซื้อที่ไหน สตอเบอรีพาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน สตอเบอรีพาวเดอร์ ที่ไหน ขาย สตอเบอรีพาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย สตอเบอรีพาวเดอร์ ผู้นำเข้า สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับโรงงาน สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม สตอเบอรีพาวเดอร์ ผู้ผลิต สตอเบอรีพาวเดอร์ ผู้จำหน่าย สตอเบอรีพาวเดอร์ มี อย กลิ่นผสมอาหาร สตอเบอรี พาวเดอร์ สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับอาหาร สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ ทำขสตอเบอรี สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ ทำขสตอเบอรีปัง สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม สตอเบอรีพาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ สตอเบอรีพาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ หาซื้อ กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ ซื้อที่ไหน กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ หาซื้อ ที่ไหน กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ ที่ไหน ขาย กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ ที่ไหน จำหน่าย กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ ผู้นำเข้า กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับโรงงาน กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ โรงงาน กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ ผู้ผลิต กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ ผู้จำหน่าย กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ มี อย กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับอาหาร กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ ทำขสตอเบอรี กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ ทำขสตอเบอรีปัง กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ น้ำดื่ม กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ ขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ ขาย กรุงเทพ กลิ่นผสมอาหาร สตอเบอรีพาวเดอร์ กลิ่น สตอเบอรีพาวเดอร์ สำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นผง สตอเบอรีหาซื้อ กลิ่นผง สตอเบอรีซื้อที่ไหน กลิ่นผง สตอเบอรีหาซื้อ ที่ไหน กลิ่นผง สตอเบอรีที่ไหน ขาย กลิ่นผง สตอเบอรีที่ไหน จำหน่าย กลิ่นผง สตอเบอรีผู้นำเข้า กลิ่นผง สตอเบอรีสำหรับโรงงาน กลิ่นผง สตอเบอรีสำหรับ โรงงาน กลิ่นผง สตอเบอรีสำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นผง สตอเบอรีผู้ผลิต กลิ่นผง สตอเบอรีผู้จำหน่าย กลิ่นผง สตอเบอรีมี อย กลิ่นผง สตอเบอรีสำหรับอาหาร กลิ่นผง สตอเบอรีสำหรับ ทำขสตอเบอรี กลิ่นผง สตอเบอรีสำหรับ ทำขสตอเบอรีปัง กลิ่นผง สตอเบอรีสำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นผง สตอเบอรีขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นผง สตอเบอรี ขาย กรุงเทพ กลิ่นผง สตอเบอรีสำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีหาซื้อ กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีซื้อที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีหาซื้อ ที่ไหน กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีที่ไหน ขาย กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีที่ไหน จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีผู้นำเข้า กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีสำหรับโรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีสำหรับ โรงงาน กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีสำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีผู้ผลิต กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีผู้จำหน่าย กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีมี อย กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีสำหรับอาหาร กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีสำหรับ ทำขสตอเบอรี กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีสำหรับ ทำขสตอเบอรีปัง กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีสำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรี ขาย กรุงเทพ กลิ่นพาวเดอร์ สตอเบอรีสำหรับ เบเกอรี่ กลิ่นแป้ง สตอเบอรีหาซื้อ กลิ่นแป้ง สตอเบอรีซื้อที่ไหน กลิ่นแป้ง สตอเบอรีหาซื้อ ที่ไหน กลิ่นแป้ง สตอเบอรีที่ไหน ขาย กลิ่นแป้ง สตอเบอรีที่ไหน จำหน่าย กลิ่นแป้ง สตอเบอรีผู้นำเข้า กลิ่นแป้ง สตอเบอรีสำหรับโรงงาน กลิ่นแป้ง สตอเบอรีสำหรับ โรงงาน กลิ่นแป้ง สตอเบอรีสำหรับ อุตสาหกกรม กลิ่นแป้ง สตอเบอรีผู้ผลิต กลิ่นแป้ง สตอเบอรีผู้จำหน่าย กลิ่นแป้ง สตอเบอรีมี อย กลิ่นแป้ง สตอเบอรีสำหรับอาหาร กลิ่นแป้ง สตอเบอรีสำหรับ ทำขสตอเบอรี กลิ่นแป้ง สตอเบอรีสำหรับ ทำขสตอเบอรีปัง กลิ่นแป้ง สตอเบอรีสำหรับ น้ำดื่ม กลิ่นแป้ง สตอเบอรีขาย ไทย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง สตอเบอรี ขาย กรุงเทพ กลิ่นแป้ง สตอเบอรีสำหรับ เบเกอรี่ สารแต่งกลิ่นสตอเบอรี กลิ่นผสมอาหาร สตอเบอรี Spearmint Powder Concentrate กลิ่นสเปียรมินต์ผงเข้มข้น มาตราฐานGMP 50 ปี