ปี พ.ศ. 2551

      บริษัท สงวนชัยเคมี อิมปอร์ต จำกัด

      ได้ทำการย้าย สำนักใหญ่ มาที่ ถนน พระราม 3