ได้รับเชิญให้ร่วมออกบูธ กับ สถาณฑูต เนเธอร์แลนด์

       ในงาน ไทยเฟกซ์ งานแสดงอาหารที่ใหญ่

       ที่สุดของประเทศไทย

       เป็นประจำทุกปี