วิธีใช้ยาง NGR 905 ตรา กรีนไวโร แทนยางธรรมชาติ
 
เนื่องจากยางกรีนไวโร ชนิด 905 มีลักษณะแบบ Pre-Masticated (มีการนวดกึ่งสำเร็จรูปแล้ว) เพื่อประหยัดเวลาในการตียาง ทำให้ลด เวลา แรงงาน และ ประหยัดไฟ การผสมกับ ยางธรรมชาติจึงมีวิธีการดังนี้v
 
1.ตียางธรรมชาติ (STR/SVR/SMR) หรือ ยาง SBR จนยางนิ่ม (ให้ได้ค่ามูนนี่ moony ที่ประมาณ 40-55)
 
2.ใส่ยาง NGR 905 เพิ่มเข้าไปเมื่อยางธรรมชาติ ตีจนได้ที่แล้ว เคมีและฟิลเลอร์ต่างๆสามารถ ใส่พร้อมกับการตียาง NGR 905 ได้ทันที ดังนั้นจึงไม่เป็นการ เพิ่มขั้นตอนการตียางแต่อย่างใด
 
3.ตียาง เคมี และ ฟิลเลอร์ต่างๆให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เนื่องจาก ยาง 905 มีคุณสมบัติเหมือน ยางธรรมชาติ จึงสามารถดูดซึมเคมี และฟิวเลอร์ต่างๆได้มากเช่นเดิมโดยสัดส่วน ยางธรรมาชาติและ ยาง 905 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทั่วไปแล้ว จะใช้ ยาง 905 ในสัดส่วน 50% ถึง 80% ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า